Guvernul a publicat astăzi, Ordonanța de urgență a facturilor, care prevede stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale. Ordonanța intră în vigoare de la 1 februarie 2022 și stipulează, din capul locului, refacerea facturilor emise eronat.

Potrivit noilor reguli, pentru consumatori casnici, plafoanele de preț vor scădea, iar pragul de consum va crește. Guvernul plafonează acum prețul energiei și pentru companii.

 

Interzis debranșărilor!

Un articol foarte important din ordonanță, stipulează imposibilitatea debranșării sau a sistării serviciilor, până la sfârșitul lunii septembrie 2022. În acest fel, consumatorii, fie ei casnici sau industriali, sunt protejați în fața abuzurilor comise de furnizorii de gaze și electricitate.

„Debranșarea de la rețea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin.”

 

Ce mai prevede Ordonanța de urgență

Pe lângă interzicerea debranșărilor consumatorilor, ordonanța menționează obligativitatea refacerii facturilor greșite, suspendarea plăților până la finalizarea facturilor dar și neperceperea penalităților de întârziere.

– (1) Pe perioada aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, emitenții facturilor de energie și/sau gaze naturale întocmite cu încălcarea prevederilor art. 1 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați, din oficiu, să le refacă în maximum 15 zile de la data emiterii acestora.

(2) Facturile prevăzute la alin. (1) vor fi recalculate și emise fără penalități.

(3) Se suspendă executarea obligației de plată a facturilor în curs de recalculare, până la emiterea noilor facturi cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute la art. 1 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

Furnizorii, obligați să citească mai des contorul

În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie-iunie 2022, să citească suplimentar contorul, față de citirile stabilite prin reglementările aflate în vigoare.

Așadar, articolul 4, alineatul (1) , se modifică și va avea următorul cuprins :

(1) În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar faţă de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienţii casnici si sa transmita furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora, în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienților casnici care se încadrează în limitele de consum prevăzute la art. 3 alin (1) lit a) și b).’’

  1. La articolul 6 alineatele 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  2. (1) În perioada aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), după cum urmează:
  3. a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh;
  4. b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh.
  5. a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh;
  6. b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh.